Kontakt

Mników 402, gm. Liszki
32-084 Morawica

Zadzwoń +48 12 25 62 880

fax +48 12 25 62 881

e-mail: biuro@altech-aluminium.pl

www.altech-aluminium.pl

 

 

NIP 678-29-05-042

REGON 356754364

 

KRS 0000177349

Kapitał zakładowy 600 000 zł

Sąd Rejonowy dla Krakowa Śródmieścia 

 

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informuję, iż:
1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Al-tech Sp z o.o. z siedzibą w Mnikowie 402
2) Z Administratorem można skontaktować się pod adresem mailowym: sekretariat@altech-aluminium.pl lub numerem telefonu 12 25 62 880
3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu marketingowym na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. a, b, c, d, e, f lub Art.9 ust.1 lit. a, b, c, d, h, i, j - ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.,
4) odbiorcami Pana/Pani danych osobowych będzie AL-TECH Sp z.o.o.
5) Pana/Pani dane osobowe przechowywane będą przez okres 2 lat 
6) posiada Pani/Pan prawo do: żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych 
7) ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do UODO, gdy uzasadnione jest, że Pana/Pani dane osobowe przetwarzane są przez administratora niezgodnie z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. 
8) podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niepodanie danych w zakresie wymaganym przez administratora może skutkować brakiem kontaktu z naszej strony.

 

 
 
 
 
 

Formularz kontaktowy

Zobacz
gdzie kupić