Ochranné steny

Ľahké moderné konštrukcie umožňujúce efektné presklenie fasády a zaručenie úplného prísunu prirodzeného svetla.

  • Ponúkame stĺpovo-západkový systém alebo systém modulových stien.
  • Široký výber presklenia: reflexné sklá, termoizolačné, akustické, benátske sklo.
  • Vysoké statické parametre umožňujúce vyhotoviť ochrannú stenu akéhokoľvek tvaru.